BLOG

STAPPENPLAN VAN A tot Z (TOETSING BOUWPLAN)

De komende weken willen wij jullie in ons blog meenemen door de stappen die wij nemen om een project van A tot Z uit te voeren.

Onze projecten kennen verschillende fases. In dit blog van deze serie nemen we de toetsing van het bouwplan, DE WELSTAND, onder de loep.

Voor de ontwerpen die wij maken, doen wij altijd een zogenaamde vergunningscheck. Op die manier kan er bepaald worden of het nodig is om een vergunning aan te vragen voor het uitvoeren van het ontwerp. Bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig is, worden als eerste beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). De ARK is een combinatie van de vroegere Welstandscommissie en de Monumentencommissie. 

De ARK adviseert bij verbouw- en nieuwbouwplannen aan de hand van criteria uit de welstandsnota.

In de welstandsnota staan:

- beschrijvingen van de ruimtelijke kenmerken van de diverse wijken, dorpskernen en werkgebieden;

- algemene criteria, die iets vertellen over de algemene eisen die aan een bouwontwerp worden gesteld;

- gebiedsgerichte criteria op basis van 19 bebouwingstypen, die iets vertellen over de eisen die vanuit het omgevingsbeeld of vanuit het bestaande architectuurbeeld aan een bouwontwerp worden gesteld.

Bij de nota horen gebiedskaarten waarop per perceel staat aangegeven welke gebiedsgerichte criteria op een perceel van toepassing zijn.

De ARK baseert haar advies op de algemene en de gebiedsgerichte criteria uit de welstandnota. Daarbij wordt gekeken of:

- het ontwerp van bouw- en verbouwplannen in de (monumentale) omgeving past;

- de architectuur zorgvuldig en met aandacht voor de samenhang van de diverse onderdelen is opgezet;

- de materialen die worden toegepast, passen bij het (monumentale) architectuurbeeld;

Wanneer je, vooruitlopend op de aanvraag omgevingsvergunning, wilt weten of een “bouwontwerp” voldoet aan het bestemmingsplan of welstandseisen, is  het mogelijk om daarvoor een schetsplan in te dienen. Voordeel van de schetsplanprocedure is dat het tekenwerk nog geen “bouwtechnische” informatie hoeft te bevatten, maar alleen informatie over de afmetingen, situering, vorm en vormbehandeling zoals de details en materialen van het bouwwerk. Tot slot moeten de tekeningen deskundig en bouwkundig verantwoord zijn opgezet.

welstand

Mocht je besluiten het schetsplan uit te werken tot een aanvraag omgevingsvergunning, dan wordt de beoordeling van het schetsplan overgenomen bij de verdere afhandeling van de omgevingsvergunning.

Wat er verder nog allemaal komt kijken bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, kun je lezen in een van de volgende blogs.

 Geef een reactie op bovenstaand artikel:

*
*
*
*


Meer blog

Archief

Klik op één van de items om het blog te bekijken: