BLOG

STAPPENPLAN VAN A TOT Z (BOUWAANVRAAG)

In ons blog nemen we je mee door de stappen die wij nemen om een project van A tot Z uit te voeren.

Onze projecten kennen verschillende fases. In dit blog van deze serie nemen we de bouwaanvraag, ofwel DE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, onder de loep.

Na de beoordeling van het schetsplan, is het tijd om het definitieve ontwerp in te dienen bij de gemeente voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dit is nodig om te mogen starten met bouwen. De omgevingsvergunning bestaat sinds 2010, daarvoor waren er verschillende vergunningen die apart aangevraagd moesten worden, zoals de bouwvergunning maar ook een sloop- of kap vergunning. Dit wordt nu allemaal in een keer aangevraagd bij het indienen van de omgevingsvergunning.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning komt heel wat kijken, U moet één of meer tekeningen laten zien met daarop onder andere de volgende informatie:

- de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk

- de bestemming van de ruimten en gebouwen

- lengte- en dwarsdoorsneden

- alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk

- principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw

- een tekening van hoe het er nu uit ziet

- hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)

- technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

omgevingsvergunning bouwaanvraag

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Dan moet u een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De doorlooptijd vanaf het indienen van de aanvraag tot het verlenen van de vergunning, bedraagd ca. 8 weken. De gemeente kan dit eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. Nadat de gemeente akkoord heeft gegeven op het ingediende plan, volgt een periode van 6 weken waarbij het plan ter inzage ligt. In deze periode kan er nog bezwaar worden gemaakt op het ingediende plan. Bij het maken van een planning is het dus van belang om hier rekening mee te houden.

U kunt starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden. De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval. De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. U dient uiterlijk twee dagen voor de start van de werkzaamheden te melden dat u wenst te starten. Heeft u de werkzaamheden afgerond, dan dient u direct na het gereedkomen het gereed zijn te melden.

In ons volgende blog gaan we verder met de bestek- & aanbestedingsfase. 

 

 Geef een reactie op bovenstaand artikel:

*
*
*
*


Meer blog

Archief

Klik op één van de items om het blog te bekijken: